จัดการกับรายละเอียดของลูกค้า / ผู้เยี่ยมชมด้วยความระมัดระวัง

passportprivacy.org_Thai_Flag

กฎหมายเกี่ยวกับการคัดลอกสำเนาหนังสือเดินทางของประเทศเนเธอร์แลนด์
ตามประกาศของรัฐบาลประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้มีการกำหนดเกี่ยวกับเอกสารตามรายการต่อไปนี้:

  • หมายเลขบริการพลเมือง (BSN)
  • ส่วนของภาพถ่ายหนังสือเดินทาง
  • รูปถ่ายหนังสือเดินทางเล่มที่สอง

เฉพาะนายจ้าง หน่วยงานราชการ ธนาคาร ทนายความ บ่อนคาสิโน และ บริษัทประกันชีวิตเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้ทำการคัดลอกเอกสารประจำตัวทั้งฉบับ

หน่วยงานอื่น ๆ เช่น โรงแรม โรงเรียน ผู้ให้การดูแลผู้ป่วย ไม่มีสิทธิตามกฎหมายที่จะเข้าถึงหมายเลขบริการพลเมือง หรือรูปถ่ายหนังสือเดินทางฉบับเต็ม

การใช้ปลอกหุ้มรายละเอียดส่วนตัวของหนังสือเดินทาง

หนังสือเดินทางที่บรรจุอยู่ในปลอกหุ้มรายละเอียดส่วนตัว ให้รักษาให้อยู่แบบนั้น คุณสามารถถ่ายสำเนาหนังสือเดินทางที่อยู่ในปลอกได้ ซึ่งยังเป็นการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้ถือหนังสือเดินทางอยู่

อย่านำหนังสือเดินทางออกจากปลอกหุ้มรายละเอียดส่วนตัว

ถ้าคุณจำเป็นต้องมีข้อมูลที่ถูกปิดไว้ในหนังสือเดินทาง โปรดปรึกษากับผู้ถือหนังสือเดินทางก่อน

Scroll naar boven
Scroll naar top