Xử lý các chi tiết của khách hàng / khách truy cập của bạn một cách cẩn thận

passportprivacy.org_Vietnam_Flag

Văn bản quy phạm pháp luật về việc sao chép hộ chiếu Hà Lan

Theo hướng dẫn từ chính phủ Hà Lan, những giấy tờ sau đây được đề cập:

  • Số dịch vụ công dân (BSN)
  • Hình ảnh của một phần hộ chiếu
  • Hình ảnh của hộ chiếu thứ hai

Chỉ có các nhà tuyển dụng, cơ quan chính phủ, ngân hàng, công chứng viên, sòng bạc, công ty bảo hiểm nhân thọ được cấp quyền sao chép hình ảnh đầy đủ của các loại giấy tờ tuỳ thân.

Tất cả các tổ chức khác như khách sạn, trường học, và điều dưỡng viên không có quyền hợp pháp để xem số dịch vụ công dân, hay hình ảnh hộ chiếu.

Việc sử dụng Vỏ Bao Hộ Chiếu Cá Nhân

Hộ chiếu được nằm trong Vỏ Bao Hộ Chiếu cá nhân cần được giữ nguyên như vậy. Với hộ chiếu trong Vỏ Bao, bạn có thể sao chép hộ chiếu, mà vẫn đảm bảo những thông tin cá nhân của chủ hộ chiếu.

Không được gỡ hộ chiếu ra khỏi Vỏ Bao Hộ Chiếu Cá Nhân. Nếu bạn cần bất kỳ thông tin nào đang được che lại trên hộ chiếu, vui lòng trao đổi với chủ hộ chiếu trước tiên.

Scroll naar boven
Scroll naar top